Ervaringen

Home / Ervaringen

Ervaringen van studenten

Cora Schieffer

Je leert op zoveel verschillende dimensies tegelijkertijd. Het gevoel dat vooral blijft hangen, is er één van Ruimte. Een gevoel van aansluiten bij wie je bent, bij wat je al meebrengt, en vanuit daar meer, andere, nieuwe perspectieven te exploreren – met behulp van de docenten, van de medestudenten, je leermaatjes, je supervisiegroep, andere kleine groepen, de literatuur, filmpjes. Je wordt uitgedaagd, en kunt toch je eigen ritme behouden. Kortom, je doorleeft wat je coachee ook kan gaan doorleven. Een heel waardevolle opleiding, die ik, ook op persoonlijk vlak, niet wil missen.

Erica Bos

Na de opleiding kon ik in de coach-pool van de organisatie waar ik werk deelnemen, waardoor ik meer ben gaan coachen. Naast dat ik professioneel gezien veel baat bij de opleiding heb gehad, leverde het reflecteren op mijn eigen handelen ook veel voor me op. Ik ben me meer bewust van wat ik zeg of doe en het effect dat dit kan hebben op anderen. Ik kan iedereen de opleiding aanbevelen. Ga naar een informatie-bijeenkomst of workshop van de coach-opleiding. Daar beleef je gelijk waar de opleiding voor staat, en dat is heel bijzonder!

Eef Verbaan

Na de opleiding ben ik meer teams gaan coachen (op dit moment 12). Ik heb door de opleiding steeds duidelijker gekregen dat ik iets moet doen waar ik blij van word en dat ik teams coachen echt super leuk vind. Ik weet ook dat ik dingen meer mag laten gebeuren. Ik ben van nature al geen structuur-opaat, dus dat is erg fijn. In mijn werk als teamcoach kom ik veel aspecten van de opleiding tegen. Zoals het maken en laten, systemen, perspectieven uitwisselen en beschermjassen. De opleiding geeft je ruimte om te stoppen met wat je denkt dat je moet doen als coach en/als mens en te gaan doen wat op je pad komt. Zo mooi ook dat ieders proces echt wordt gezien en gevolgd. Ik heb er veel geleerd en veel gekregen, lekker eten ook  🙂

Roos Dickhoff

In een van de lessen wordt benoemd dat anders zijn soms ook heel alleen of eenzaam kan voelen. Maar een van de docenten benoemt dat in alleen anders zijn het woord ‘alleen’ niet als eenzaam gezien hoeft te worden. Het kan ook gezien worden als eigenzinnig, ergens voor gaan staan, je droom durven najagen of opkomen voor jezelf of voor de ander. Het doet me denken aan de Think different reclame van Apple. Deze reclame gaat voor mij over alleen anders zijn. Terwijl je in een filmpje grootheden uit de geschiedenis voorbij ziet komen, hoor je de volgende tekst: “Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” (bron: Apple commercial, 1997, Jobs, Clow, Segall, Tanimoto) Deze grootheden hebben ooit allemaal de moed gehad om alleen anders te zijn.

Ingrid Guyt

De opleiding heeft mij veel gebracht. Ik mag naast het coachen van jongeren ook training geven aan collega’s. In het kader van Plezier op de werkvloer. Ook geef ik collega’s werk begeleiding. Na de opleiding ben ik anders naar mijn werk gaan kijken. Ik kijk anders naar de organisatie. Ook in mijn inhoudelijke werk heeft de opleiding mij veranderd. Ik zie veel meer de personen en hun systeem. De opleiding is een verrijking als werker en als persoon, er gaat een wereld van coaching voor je open. Vooral de kleine groepjes, het circulaire leren, eigen inbreng, lekker eten en ieder zijn eigen tempo zijn erg prettig.

Manon Stockmann

Ik ben na de opleiding lid van de coachpool op mijn werk geworden, waarin ik de aspecten van de opleiding actief gebruik. Ik heb de opleiding ervaren als inspirerend, leerzaam, inzichtgevend, verrijkend en de kunst om het heden en toekomst met elkaar te verbinden. Het is een unieke combinatie van sfeermaken, leren en delen met elkaar, ontspannen en inspannen, waarin de docenten en de groep zelf het levende leermateriaal zijn. Persoonlijk heeft het me ook meer zelfinzicht, verdieping en daardoor rust en meer vertrouwen gegeven.

Inge Zwaan

Ik ben bestuurlijk functionaris Veiligheidshuis en nu ook intern coach bij de Gemeente Groningen. Aan dat laatste heeft de opleiding bijgedragen. Ik kijk nu anders naar casuistiek Veiligheidshuis. Ik heb de opleiding als fijn ervaren met bevlogen docenten en studenten. Daarbij heeft mij meer bewust gemaakt over de impact van migratie. Ik ben zelfs Taalcoach geworden voor een Eritreese jongeman. Ik doe dit onvoorwaardelijk en met lol. Ook ben ik gaan schrijven voor onze prachtige glossy dorpskrant met een eigen rubriek: Land van herkomst. De interviews kan ik met al mijn opgedane wetenschap in gaan. Dit levert mooie portretjes op.

Conny van Paridon

Ik vind de opleiding zeer informatief, het vraagt en geeft veel zelfreflectie en zelfkennis. De manier van toetsen vind ik erg prettig, d.m.v. verslaglegging en reflectie (en geen examens waarbij je kennis uit je hoofd leert en het op lang termijn niet onthoudt). Ook de manier van lesgeven vond ik erg fijn. Met veel voorbeelden van coaching. Prettig om zelf te ervaren en te zien/horen. Ik werk als Orthopedagoog in de jeugdzorg. Ik gebruik de kennis van opleiding in het adviseren en doorvragen bij ambulante hulpverleners en begeleiders. Ook tijdens intervisie momenten. Ik heb de opleiding al meerdere keren aanbevolen en folders op het werk opgehangen. Daarbij is het zo leerzaam meer over jezelf te weten, wat en waarom je dingen doet. Je leert jezelf kennen en hoe alles in interacties gebeurt. Ik kijk ook anders naar mensen en sta meer open voor andere denk/zienswijzen. Ik ben meer ‘en-en’ gaan denken dan ‘of-of’.

Henriette van Dunne

De opleiding is ook geschikt voor mensen die niet zozeer een ‘coachopleiding’ willen volgen. Het is een verdiepende en verrijkende opleiding, ook wanneer je besluit om niet een eigen praktijk als coach op te bouwen. De opleiding is uniek in opzet en heeft intensieve begeleiding. Ook buiten mijn werk heeft de opleiding me het gevoel gegeven dat ik vaardiger ben geworden en dat ik de kennis kan gebruiken op mijn manier.